Re: Nie tylko jabłka na serce

Zacznę od drobiazgów: „Polyphenols were divided into five main groups: flavonoids, phenolic acids, stilbenes, lignans and others.”

Pominąłbym intrygującą grupę „inne” i zapytałbym autorów jakież to „poly-” występują np. w kwasie salicylowym (phenolic acids) i czy nie pomylili grypy fenolowej z fenylową (stilbenes).

Ciekawsze rzeczy znajdziemy w wynikach: np „Dihydrochalcones (HR=0.63; CI=0.36-1.08; P=0.03) were also weakly but inversely associated with CVD”

albo „A similar trend was observed for anthocyanins 207 (HR=0.67; CI=0.39-1.13; P-trend=0.05)”

Zazdroszcząc instrumentarium analitycznego zaglądam do Methods i dowiaduję się że owe

dihydrochalcones, anthocyanins nie były analizowane lecz „calculated using the Phenol-Explorer database (www.phenol-explorer.eu)” a imponujące szczegółowością statystyki wywiedzione zostały z deklarowanych jadłospisów.