Re: Nie ta cena

marek.zak1:

> Unilever, producent Liptona.

[…]

> Jacobs-Kraft-Suchard.

[…]

> firma z Barcelony..

I Ty te firmy wliczasz do ,,Big Farmy”? Jeśli nie, to Twoje oburzenie jest uzasadnione, ale źle skierowane. Nie Big Farma trzęsie, tylko przemysł trzęsie.

Ponadto we wzmiankowanych incydentach nie ma nauki. Więc przemysł trzęsie nie nauką, tylko rynkiem reklam. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że przemysł lubi w reklamach powołać się na ,,nauka ustaliła”, albo ,,niezależne badania wykazują”, ale to ciągle nie jest nauka, nawet jeśli ktoś z prowadzących takie ,,naukowe” ,,badania” jest profesorem.

Myślę, że bardzo z grubsza niefachowiec może uznać za naukę to, co jest opublikowane w recenzowanych artykułach naukowych i powtarzane w wielu miejscach na świecie — w odróżnieniu od rewelacji z jednego ośrodka, bliskiego siedzibie jakiegoś potentata przemysłowego.

– Stefan

Zwalczaj biurokrację!