Re: Nie ta cena

E, tam!

Za ad 1.

Publicznie uderzyłem się w pierś.

Biłem się przed Tobą, chociaż nie znasz historii Berlin-Chemie, która właśnie w oparciu o publikacje w The Lancet (grupa badawcza GISI) zarejestrowała swój preparat jako lek – Produkt Leczniczy.

Wyznaczyła sobie wtedy cenę coś ok 130PLN.

To było jakieś 10 lat temu.

Mam kompletnie w nosie, co zrobisz. Czy się wylogujesz, czy będziesz zalogowany.

Podałem Ci przykłady – nie potrafiłeś znaleźć kontrargumentów.