Re: Nauka!!!

Ufać można metodzie naukowej, która w ostatecznym rozrachunku z dużą łatwością wychwytuje nieuczciwe dane – było sporo przykładów tego rodzaju. Rozmawialiśmy zresztą o tym wielokrotnie – ani lobbyści ani mamona nie zrobią, by nieuczciwe i nieprawdziwe dane stały się w jakiś cudowny sposób spójne z resztą nauki i nie uchronią tych danych przed późniejszą weryfikacją. Przynajmniej w naukach ścisłych i przyrodniczych.

Natomiast nie da się w „nienaukowy sposób” – jak piszesz – kwestionować wyników badań naukowych. Nie da się w tym sensie, że choć takie starania są powszechne, z powodu owej nienaukowości nie mają żadnego znaczenia jeśli chodzi o ustalenie prawdy w sensie naukowym. Nie spotkałem się z żadnym przypadkiem, w którym „tacy właśnie niezależni badacze dezawuują naukowe krętactwa” – właśnie z tych zasadniczych powodów – słowo „niezależni” oznacza u ciebie „nienaukowi”.