Re: modele są uproszczeniami

> Teorie to tez są modele. Czego modele? Modele naszych najbardziej abstrakcyjnyc

> h wyobrażeń o relacjach pomiędzy obiektami matematycznymi. Matematyka jest języ

> kiem, którym opisujemy rzeczywistość. Jest on poddany bardziej rygorystycznym r

> egułom niż poezja pisana 13-zgłoskowcem.

Nie. Teorie nie są modelami.

To jest usystematyzowana wiedza o rzeczywistości,

czyli w zasadzie zbiory, czy jakieś tam systemy, faktów.

W języku potocznym często miesza się różne pokrewne pojęcia:

modele z teoriami, prawa z zasadami, twierdzenia… z czymś tam,

no i oczywiście fakty z urojeniami.

Poza tym ja nie uznaję wielu współczesnych definicji, oraz metod weryfikacji.

One są za bardzo prymitywne, a zarazem rozdymane, wieloznaczne,

no i w ogóle takie jakby rozpaczliwe – dopasowane do poziomu średniego studenta:

wg tych definicji teoria nie tłumaczy, nie wyjaśnia, itd.

Teorie tworzy się tylko po to żeby wyjaśniać różne rzeczy.

Jeśli te ich teorie tego nie potrafią, no są to racze pseudoteorie, niestety.