Re: klimatolodzy to tylko sprzedajne wizerunki

> ję. W kwestii globalnego ocieplenia spora część społeczeństwa wciąż uważa stano

> wisko nauki za oszustwo.

Może dlatego, że to jest taki sam rodzaj „nauki” jak ta która udowadniała wyższość komunizmu nad kapitalizmem.