Re: Istnieje tylko liczba 1

> > r potęgowy zawiera tylko zbiór pusty, a zatem ma moc = 1.

> >

> no proszę, do jakich wynaturzeń prowadzi matematyka :), a wydawało się, że z pu

> stego i Salomon nie naleje. w dalszym ciągu pytam się o przykład rzeczywistej liczby 1

Na tym etapie lepiej odpuścić sobie konstrukcje liczb rzeczywistych. Ten przykład ze zbiorem potęgowym, to tylko jeden z reprezentantów i jako konstrukcja abstrakcyjna chyba najprostsza. Ale samo pojęcie liczby 1 należało by utożsamić z klasą wszystkich zbiorów równolicznych z owym reprezentantem.