Re: Illusion of Scientific Progress – Stanford

andrew.wader napisał:

> Na pewnym poziomie narastającech chęci

> zrozumienia zawsze dotrzemy do pytań, na które obserwacje i pomiary nie udzielą

> żadnych wyjaśnień.. Dlaczego tak jest ? Otoż dlatego że tzw. nauka nie jest jed

> ynym wystarczającym narzędziem poznania ludzkiego. Nie będę tu upominał się o

> inne dziedziny takie jak literatura egzystencjalna czy poezja.

Obserwacja i pomiary nie moga udzielac wyjasnien na checi zrozumienia, ale jedynie moga

udzielac odpowiedzi na postawione pytania. Samo zas zrozumienie jest juz sprawa indywidualna

i w polaczeniu z checiami staje sie subiektywna.

> Stwierdzę natomiast ponownie, że nie da się rozumieć świata bez koncepcji

> filozoficznych…

Da sie, nie da sie natomiast go nie rozumiec.