Re: heterofbia

pomruk napisał:

> Moderatorzy mieli zapewne nadzieję, że uczestnicy forum może powiedzą coś isto

> tnego, co zaspokajałoby ciekawość innych uczestników – tych o zacięciu badacza.

> Nie chcieli na początku „mordować” wątku z góry zakładając emocjonalność wypow

> iedzi.

Jak widać, nie doczekali się dyskusji na zadowalającym poziomie – jaka część dyskutantów uzna większość wypowiedzi za zgodną z charakterem forum?

> Mam wrażenie, ze niektóre wypowiedzi może nie wzbogacą naszego spojrzenia na pr

> oblemy integracji, jednak w jakiś sposób pozytywnie wpłyną na charakter przyszł

> ych wypowiedzi w przyszłych wątkach.

Wpłyną w taki sposób, że wypowiadający nie tyle będzie się bał moderatora, ile negatywnego odbioru faktu, że popisuje się tu niezbyt naukowym podejściem do zagadnienia.