Re: Globalne ocieplenie nie uległo wstrzymaniu

sajmon1973 napisał:

> Rok 2013 był w skali globalnej szóstym najcieplejszym rokiem od czasu podjęcia

> stosownych pomiarów – głosi opublikowany w poniedziałek coroczny raport Światow

> ej Organizacji Meteorologicznej (WMO) na temat stanu klimatu.

>

>> Co sądzicie o tym raporcie?

Straszne! Aż mnie zmroziło…

😉Odarpi syn Egigwy