Re: Genetyka ptaka – wyciszanie genów.

Sorry odwrotnie :

Moje rozumowanie jest takie : że u homozygotycznych ptaków wyciszenie jednego z genów zachodzi na takich samych zasadach jak u ssaków homozygotycznych czyli wyciszony jest zawsze jeden i ten sam gen ze względu na ilość DNA, gdyby nie był wyciszony samce ptaków a samice ssaków miały by podwójną ilość DNA w porównaniu z płcią przeciwną swojego gatunku.