Re: Fale grawitacyjne

pomruk napisał:

> Nie jest to bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych. Ale wynik obserwacji tzw.

> B-modów polaryzacji wpisuje się dobrze w przewidywania zarówno tych, którzy sp

> odziewali się wykrycia takich fal jak i tych, którzy byli pewni etapu inflacyjn

> ego w ekspandującym Wszechświecie.

Jeśli obserwacja się potwierdzi, to mamy uchwytny ślad sygnału wyprodukowanego bezpośrednio wskutek inflacji, czyli 380 tys. lat starszego niż mikrofalowe promieniowanie tła.Gaudeamus igitur