Re: Einstein się potwierdza

pomruk napisał:

> Niestety, palnąłem gafę. W ten sposób nie udowodnię tego co chciałem. Ostatnie

> zdanie:

> „W małym elemencie przestrzeni przy stałym

> > promieniowaniu suma energii obu pól jest stała, jedynie jedna z energii p

> rzemie

> > nia się w drugą z częstotliwością drgań em. ”

> jest fałszywe…

Nie popełniłeś gafy, a tylko nie określiłeś precyzyjnie tej przestrzeni.

W płaszczyźnie (grubość=0) prostopadłej do kierunku propagacji to się zgadza.

Matematycznie to jest suma kwadratów sin i cos i równa się const. czyli dla matmy =1.

I to nie zależy od czasu.