Re: Einstein się potwierdza

Niestety, palnąłem gafę. W ten sposób nie udowodnię tego co chciałem. Ostatnie zdanie:

„W małym elemencie przestrzeni przy stałym

> promieniowaniu suma energii obu pól jest stała, jedynie jedna z energii przemie

> nia się w drugą z częstotliwością drgań em. ”

jest fałszywe…