Re: Dziedziczenie nabytego lęku?

Obawiam się że mowa o dziedziczeniu jest tutaj bardzo mocnym nadużyciem. Tak naprawdę to eksperyment pokazał że istnieją sytuacje gdy ten sam bodziec wywoła zarówno reakcję lękową na pewien zapach, jak i nadwrażliwość na ten zapach u potomków w wyniku metylacji DNA. Jedno z drugim ma niewiele wspólnego, bo u rodzica nie powstało w wyniku tego bodźca więcej receptorów acetofenonu, a u dziecka nie powstały żadne neuronalne połączenia kojarzące ten zapach z czymś nieprzyjemnym. Całościowa reakcja jednego i drugiego organizmu jest nieco podobna, ale z zupełnie innych powodów.

Równie dobrze możnaby pewnie spreparować sytuacje gdy rodzice zostaliby wytresowani że zapach jest przyjemny, a potomkowie „odziedziczyliby” awersję do niego, albo na odwrót.