Re: Doba na Beta Pictoris b trwa 8 godzin ziemski

pomruk napisał:

> 19grzesiek77 napisał:

>

> > Ile na dzisiaj jest potwierdzonych odkrytych planet ?

>

> Niestety, to zależy od źródła informacji. Różne źródła przyjmują nieco inne kry

> teria. Dla przykładu: te bardziej rygorystyczne zaliczają do potwierdzonych pla

> net tylko te, których odkrycie opisano w recenzowanym artykule w naukowych czas

> opismach i nie uwzględniają doniesień z konferencji.

> Najczęściej przytaczanym poważnym źródłem jest Extrasolar Planet Encyclopedia,

> podająca na dzień dzisiejszy 1786 planet i NASA Exoplanet Archive, które podaje

> 1703 planety.

> Proponuję przyjąć te ostatnie źródło za najbardziej wiarygodne.

1700 planet to już ładna liczba. Pamiętam jeszcze lata 90-te i liczbę kilkudziesięciu planet:)

Teraz czekam na planety podobne do naszej będące w swoich ekosferach no i przede wszystkim na to ,że będzie można je oglądać bezpośrednio. Może interferometria optyczna i wyciszająca wreszcie ruszy z kopyta:)

> Katalog:

> exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/cgi-bin/ExoTables/nph-exotbls?dataset=planets’

Nie otwiera mi się ta strona:)