Re: Dlaczego nie da się skopiować wrażeń i postrz

majka_monacka napisała:

> Niezupełnie. W poprzednim wątku mówiliśmy o skopiowaniu umysłu wraz z tożsamośc

> ią i samoświadomością.

> Mechanizm bez wątpienia można kopiować, ale jego stan świadomości będzie za każ

> dym razem inny. Właściwie to zerowy.

No wlasnie, jak komputer bez „cookies”. 🙂