Re: czy Nauki Prawnicze w Polsce są nauką?

w11mil:

> […]

Wyjaśnij, proszę, jaki problem naukowy skłonił Cię do założenia tego wątku i co chcesz wyjaśnić.

Jeden urzędnik nakazał petentowi przenieść dom o 10 metrów, inny powołał jasnowidza na biegłego, jeszcze inny zabrał policji dowody przestępstwa i oddał je oskarżonemu — zdarza się. Ale gdzie tu widzisz problem dla nauki?

– Stefan

Zwalczaj biurokrację!