Re: Craig Venter a panspermia !

> Ty zas chcesz dowodzic, ze Boga nie ma.

Nie. Chyba nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi, albo jej w ogóle nie czytałeś.

Dowodzę tylko, że to co na temat Boga mówią religie można zweryfikować i obalić.

Oczywiście jeśli mówimy o Bogu jako o abstrakcyjnym bycie, znajdującym się poza naszą rzeczywistością, to nic na jego temat wiedzieć nie możemy. Ale religie tego nie robią. Mówią o Bogu jako o istocie posiadającej konkretne cechy, takie na przykład jak wszechmoc i miłosierdzie. A to są cechy które już można weryfikować. Jeśli ktoś mówi o Bogu posiadającym konkretne cechy, a jednocześnie mówi że nie można na jego temat niczego wiedzieć, bo jest abstrakcyjnym bytem, to znaczy że albo świadomie oszukuje albo nie rozumie podstawowych zasad logiki.