Re: co z tą interferencją

Z zasady falowej Fermata!!!! Fala interferuje sama ze sobą. Znaczy każdy foton — sam ze sobą. I tylko tam się może objawić, gdzie dolecenie (tu: po prostej od szczelin) i dolecenie ciuciu obok będzie możliwe jedynie w fazie praktycznie takiej samej. Czyli po ekstremalach. Stąd prążki, stąd w ogóle jakakolwiek propagacja, stąd symetria między zasadą Jacobiego (ruch cząstek wynikający z zasady zachowania energii) a zasadą falową zastosowaną dla fal materii, stąd nasz świat — „takim go Bozia stworzyła, choć mogła innym”.

Tomek