Re: Co to jest nauka?

petrucchio napisał:

> …. Detektyw policyjny badający miejsce zbrodni, hydraulik próbujący usta

> lić przyczynę przecieku w rurach, albo lekarz zastanawiający się nad przepisani

> em recepty nie uprawiają nauki, ale mogą stosować naukowe metody i kryteria do

> rozwiązywania problemów w swojej dziedzinie.

>

Zgoda, bo nauka skupia się na uogólnieniu obserwacji powtarzalnych, a nie na opisaniu przypadków szczególnych. Oprócz matematyki, także dziedziny przyrodnicze i techniczne tworzą własne języki opisu, które wykorzystujemy do opisu zdarzeń szczegółowych, których przykłady podałeś wyżej.