Re: boski obserwator

jotde3 zacytował:

> „Można zatem zdefiniować Uniwersalny Inercjalny Układ Odniesienia jako taki, w k

> tórym promieniowanie reliktowe nie jest przesunięte ku czerwieni w żadnym kieru

> nku.”

Można, ale dwie uwagi:

(1) Istnienie wyróżnionego w ten sposób układu odniesienia nic nie zmienia w teorii względności i nie usuwa żadnego z jej „efektów specjalnych”. Ten układ jest wyróżniony WYŁĄCZNIE dlatego, że minimalizuje przesunięcie ku czerwieni promieniowania tła (bo tak się umówiliśmy).

(2) Układ związany z promieniowaniem tła też nie jest klasyczny: w szczególności ekspanduje wraz z przestrzenią Wszechświata. Jeśli nawet obiekty A i B są nieruchome względem tego układu, to nie są nieruchome względem siebie (na tym właśnie polega „ucieczka galaktyk”).What Intelligence divine

Could frame thy curious Design?