Re: Bezradność nauki

Określenie „bezradność” sugeruje, ze nauka usiłowała wyjaśnić zabarwienie jeziora, lecz się to nie powiodło. O ile mi wiadomo, nic takiego nie miało miejsca, zaś w przypadku podobnych jezior australijskich które zbadano, przyczynę różowego czy podobnego zabarwienia znaleziono bez trudności. Określenie „bezradność” wprowadza więc w błąd.