Re: Bezradność nauki

al.1 napisał:

> Jak to możliwe, że w XXI wieku, dysponując aparaturą analityczną o najwyżym poz

> iomie technicznym, naukowcy są bezradni wobec przyczyny trwałego zarwienia wody

> jeziora?

Czy w związku z przyspieszoną wiosną zaczynamy już wchodzić w sezon ogórkowy?

Swoją drogą, artykuł w polskiej Wikipedii napisany jest tak koślawą polszczyzną, że jestem bezradny wobec następującej zagadki: dlaczego ktoś dotąd nie poprawił tego potworka przynajmniej pod względem językowym?



Penguyn! Penguyn! Looming bright

In the long Antarctic night!