Re: badanie – osobowość a przekonania

Ankieta internetowa jako podstawa rozprawy doktorskiej?!

Oczom nie wierzę!