Re: 4-kolowy woz z kieleckiego.

Jak by nie było, Scytia ciągnęła się aż po Bałtyk. Herodot w V wieku p.n.e. poświecił Scytii cały czwarty rozdział swoich Dziejów. Jest to o tyle ciekawe że choć był historykiem-podróżnikiem i zwiedził cały ówczesny znany mu Świat, to ani Żydów, ani Germanów, którzy się za starszych od Słowian uważają, w nim nie zauważył. U źródeł Dunaju żyli Celtowie, a w Scytii m.in. Sarmaci i Amazonki.