Pytanie do al.1

Gdzie znajdują się „bieguny magnesu”, którym ma być przewodnik, przez który płynie prąd?„Everyone who believes in telekinesis, raise my hand.” — James Randi