przywalił kocioł garnkowi

> Ale chyba posiadasz własny rozum i własną wiedzę, choćby skromną. Naprawdę uwie

> rzyłeś w cokolwiek z tego, o czym pisze Pinopa? Cytujesz tę samą bzdurę dwukrot

> nie, bezkrytycznie, nie wyrażając żadnych zastrzeżeń, a nawet opierając na niej

> jakieś własne domysły. Nie mieści mi się to w głowie.

Fizyka relatywna, kwantowa, Big Bang – to też nie mieści się w żadnej głowie,

i nigdy się nie zmieści, no a cytujesz od lat autorów i zupełnie bezkrytycznie.