kończ z tą ciemnotą baranie

> Dostał Nobla za odkrycie, ze ekspansja ta przyspiesza (zakładano przedtem powszechnie,

> że zwalnia w niezbadanym jednak tempie, choć niektóre modele teoretyczne opisywały przys

> pieszanie)!

Nie, nagroda była za badania zjawisk pt. supernowa!

I nie ma żadnego przyspieszenia nawet w ramach BB,

znaczy wg tych szkolnych interpretacji.

Masz tu wykres:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/astro/imgast/sup1aplot2.gif

Widzisz te kreski – są one proste czy krzywe?

No, z przyspieszeniem byłby krzywe, bałwany:

krzywizna == przyspieszenie.

Linia prosta o większym nachyleniu może oznaczać

jedynie że prędkość jest inna – przyspieszenie jest zerowe.

A faktycznie to są tradycyjne już biasy, od których roi się w kosmologi.

Tak mają modele bez podstaw, czyli tzw. zamki z piasku.