do weryfikacji…

tbernard napisał:> Jan 1,1-18

> Na początku było Słowo,

Prawdopodobnie jest drobny blad w tlumaczeniu… 🙂

Na poczatku chyba byl Wyraz,

pierwszy wyraz ciagu

algebraiczno-przestrzennego…