Bozon Higgsa

Jeśli bozony są powiązana z jakimś oddziaływaniem: fotony z elektromagnetyzmem, glouny – z oddziaływaniem kolorowym, bozony Z i W – z oddziaływaniem słabym – to z jakim oddziaływaniem jest powiązany bozon Higgsa? Czyba nie z grawitacją, bo ta ma swój teoretyczny bozon – grawiton.