bezwartościowe brednie

Z samych podobieństw struktur nie wynika jeszcze pokrewieństwo.

Co to jest sukces ewolucyjny?

Barany, bydło i drób też odniosły tu wielki sukces, hehe!