A Smart Girl.

majka_monacka napisała:

> Niestety generacja świadomości jest fenomenem złożonym obejmującym wszystkie fu

> nkcje mózgu.

> Hipotezy dotyczące jej kształtowania nie mają jeszcze, jak wiadomo, potwierdzen

> ia. Natomiast sa one falsyfikowalne, i jak tu wielokrotnie sygnalizowałam, będą

> wkrótce potwierdzone poprzez uruchomienie świadomej AI.

> Mimo to, według mojej wiedzy, systemy świadome nie będą sie one poddawały anali

> zie matematycznej. Będą uruchomiane bez modelu matematycznego. Ze względu na ła

> twy dostęp do przetwarzanej informacji, w dalekiej przyszłości powstanie być mo

> że nowy dział matematyki, zdolny do matematycznego opisu zachodzących w tych sy

> stemach procesów. Jednakże sytuacja będzie typowa, jak w innych obszarach techn

> iki stosowanej.

> Ważniejsze jest zrozumienie niż ścisły opis. Właśnie w tym przewagę mają humani

> ści. Umysły „ścisłe” nie mogą tworzyć nowych idei ani zrozumieć nowych zjawisk,

> tworzyć nowych pojęć i języków. Umieją tylko przetwarzać informacje w znanym sobie >języku.

Zgadzam sie z Toba jak najbardziej a szczegolnie z trescia ostatnich dwoch zdan.

Rzadko spotyka sie A Smart Girl z taka swiadomoscia jak Ty.

www.youtube.com/watch?v=OAz-FSba5rM