4-kolowy woz z kieleckiego.

polendwic napisał:

> nie zapominaj że była też Scytia, a tam na „ruskich” stepach wynaleziono konia

> i wóz czterokołowy

Nie na ruskich stepach a na terenie Kazachstanu oswojono konie a 4-kolowe wozy wynaleziono w kieleckim w XX wieku p.n.e.

pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_(technika)

W XX wieku p.n.e. ze względu na konieczność zmniejszenia ciężaru zostały wynalezione koła szprychowe. Najstarszy na świecie wizerunek pojazdu kołowego znaleziono w Polsce podczas wykopalisk w Bronocicach.